مجوز دیگر رسمی فعالیت فروشگاه ندای سبز ایران در سال ۱۳۹۱ در استان فارس شهر شیراز بوسیله سازمان نظام صنفی رایانه کشور در رسته فناوری اطلاعات و ارتباطات با تاییدیه و امضا مهندس نظام الدین خارزمی صادر گردید و طی سال های متوالی تمدید گردیده است :