لطفا با پر کردن فرم نظر خواهی و درج نظر شخصی خود در مورد فروشگاه آنلاین ندای سبز ایران به مدیریت کمک کنید تا بتوانیم کیفیت ارایه خدمات را روز به روز بهبود نماییم ؟

از اینکه تصمیم دارید در ارایه خدمات بهتر با انتقاد و پیشنهادات خود ما را برای ارایه خدمات بهتر یاری کنید ممنونیم .

لطفا کمی وقت بزارید و جواب سوالات را طبق نظر شخصی خودتون با دقت وارد نمایید به دلیل اینکه نظر شما اولویت کار ماست .

رضایت شما ، پایداری ماست