07191015009

 

کلیه محصولات دارای گارانتی ندای سبز دارای برچسب گارانتی و هولگرام می باشند . 

 

 

لطفا سریال گارانتی کالای خود را مانند تصویر زیر به صورت کامل وراد نمایید :

 

 

برای مشاهده و اطلاع از وضعیت گارانتی کالای خود به صفحه اول سایت مراجعه نمایید و در کادر مشابه تصویر زیر سریال خود را  به صورت کامل وارد نمایید :

 

 

 

 

 

 

 

 

سپس در صورتی که کالای شما دارای گارانتی ندای سبز باشد صفحه ای  مشابه تصویر زیر نمایان گردیده و در آن مدت مانده گارانتی و نحوه ارسال کالا به شما نمایش داده می شود :

 

 

ضوابط گارانتی ندای سبز از آیین نامه گارانتی سازمان نظام صنفی رایانه ی  کشور پیروی می نماید. 

 

(محصولات دارای ضربه فیزیکی و نفوذ پذیری آب فاقد گارانتی می باشند )